ฝ่ายบริหาร

พระครูวิริยานุวัตร
ผู้จัดการ

พระมหาวุฒิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน