ข่าวประชาสัมพันธ์
#ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์วัดผ่องพลอยฯทุกท่าน ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่ #พระครูวิริยานุวัตร ดร. (อ่าน 288) 31 ม.ค. 67
ระกาศรับสมัครนักเรียนชายที่จบชั้น ป.๖ - ม.๓ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา (อ่าน 293) 31 ม.ค. 67
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 635) 25 ม.ค. 66
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ (อ่าน 500) 28 ธ.ค. 65
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก #ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธี เปิดอา (อ่าน 894) 20 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ‬ 12 สิงหา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 926) 31 ก.ค. 65
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 728) 12 มิ.ย. 65
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานผ้าไตรอัฐบริขาร (อ่าน 1004) 09 มิ.ย. 65
❖ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ❖ ทรงประทานผ้าไตรอัฐบริขาร ' (อ่าน 749) 09 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย (อ่าน 1018) 17 พ.ย. 64
#ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปภัสสราธิคุณ (หลวงพ่อชัย ปภสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริ (อ่าน 1335) 03 ต.ค. 64
#ขอเชิญร่วมทำบุญบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม ถวายภัตตาหารเพลเเละน้ำปานะ เเด่พระภิกษุ-สามเณร ที่กำลังศ (อ่าน 2318) 17 พ.ค. 64
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณร ในงาน (อ่าน 1126) 06 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าภัตตาหาร (อ่าน 3351) 24 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 1471) 20 ก.พ. 64
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แผนกสามัญศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนชายที่จบชั้น ป.๖ - (อ่าน 1119) 10 ม.ค. 62
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป เพื่อ ถวายเป็พระราชก (อ่าน 1042) 13 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมตักบาตรปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสมทบทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอย (อ่าน 1054) 03 ก.ย. 61
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนส (อ่าน 1151) 14 ส.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานวันแม่‬ ๑๒ สิงหา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ซ.ลา (อ่าน 1120) 09 ก.ค. 61
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเเละน้ำปานะ (อ่าน 1147) 11 พ.ค. 61
งานมหากุศล "ร่วมบุญร้อยใจ สร้างศาสนทายาท" ปีที่ ๑๔ วันอังคาร ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ #ติดต่อสอบถามพร้อม (อ่าน 1180) 04 ก.พ. 61
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 1316) 16 พ.ย. 60
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารเรียนในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ รัตนปัญญาคาร โรง (อ่าน 1428) 09 ต.ค. 60
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมท (อ่าน 1458) 24 ส.ค. 60
#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สม (อ่าน 1456) 24 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร่วมฟังบทสรรเสริญคุณมารดา ทำนองสรภัญญะ ร่วมถวายผ้า (อ่าน 1172) 13 ก.ค. 60
งานมหากุศล ร่วมบุญร้อยใจ สร้างศาสนทายาท ปีที่ 13 (อ่าน 1280) 24 ม.ค. 60
#ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ (อ่าน 1476) 28 ธ.ค. 59
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (อ่าน 1259) 14 ธ.ค. 59
ขอเชิญพุทธศาสนิกทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ (อ่าน 1369) 15 ต.ค. 59
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเเละน้ำปานะ (อ่าน 1358) 14 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา‬ (อ่าน 1414) 18 ส.ค. 59
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเเละน้ำปานะ (อ่าน 1372) 20 มิ.ย. 59
รายชื่อสามเณรผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ๑-๒ ได้ ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1342) 16 พ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1738) 22 ก.พ. 59
เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรปรีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1635) 07 ม.ค. 59
‎ขอเชิญร่วมตักบาตรปัจจัยข้าวสารอาหารแห้ง‬ เพื่อทอดผ้าป่าการศึกษาแด่สามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวั (อ่าน 1833) 27 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมตักบาตรปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง ภิกษุสามเณรจำนวน ๑๐๘ รูป (อ่าน 1388) 21 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร‬ นักธรรมและธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดผ่องพลอยยวิริยาราม สังกัดสำนัก (อ่าน 1525) 01 ก.ย. 58