ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ตลอดถนนลาซาล เป็นระยะทาง ๕ กม.
โดยเริ่มตั้งแต่ปากซอยลาซาล เดินรับบาตรไปจนถึง ตลาดลาซาลสแคว์
.
ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
.
•ติดต่อสอบถาม
สำนักงานวัดผ่องพลอย โทร ๐๒ ๗๔๘ ๖๘๓๒
พระครูวิริยานุวัตร โทร ๐๘๖ ๖๕๖ ๖๘๓๒
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65