ภาพกิจกรรม

พิธีแสดงมุทิตาสักการะ แด่ผู้เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และรับมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒
( จำนวน 7 รูป / ดู 864 ครั้ง )
แข่งขันทักษะวิชาการปี 2559
( จำนวน 59 รูป / ดู 6657 ครั้ง )
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา‬ปี 2559
( จำนวน 65 รูป / ดู 6333 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 60 รูป / ดู 7759 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 63 รูป / ดู 6779 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 70 รูป / ดู 5791 ครั้ง )
ปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 74 รูป / ดู 7003 ครั้ง )
บรรพชาสามเณรปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 129 รูป / ดู 10835 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 62 รูป / ดู 5912 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๙
( จำนวน 50 รูป / ดู 4755 ครั้ง )
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 53 รูป / ดู 4458 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 35 รูป / ดู 4100 ครั้ง )